Orgelbygge

Idén att bygga en piporgel i Diö Missionskyrka kom från Tommy Lideberg i samband med till- och ombyggnaden av kyrkan som gjordes 1997-1998. Tommy, musiker i församlingen, har tidigare byggt en orgel i sitt hem. Tommy har också under ett antal år skaffat orgeldelar som nu kan komma till användning.

Orgelns konstruktion
Konstruktionen bygger på en magnetventil, som är konstruerad av Tommy Lideberg. Ventilerna är tillverkade av Tommy tillsammans med sönerna Mikael och Samuel. Orgelns konstruktion, med mycket få rörliga delar, där elektroniken överför impulsen från tangenterna till pipans magnetventil, ökar flexibeliteten. Eventuella fel blir då lätta att hitta.

Orgeln
Orgel kommer att ha två manualer och pedal. Samtliga stämmor kan registreras till manualen och pedalen, vilket är en stor fördel i en mindre orgel. Orgel kommer också att ha ett fristående, flyttbart, spelbord som ger organisten god kontakt med andra musiker och åhörare. Elektrisk traktur gör det möjligt att placera orgelverket på ett friare sätt än vad som hade varit möjligt med en traditionell mekanisk traktur. Orgelverket kommer att placeras mitt på kyrkans ena långsida

Orgelfasaden
Den elektriska trakturen i kombination med magnetventilerna, ger stor frihet att formge orgelverket. Konstruktion av det elektroniska styrsystemet göras av Bo Samuelsson, Älmhult.
Orgelns fasad har ritats av Bertil Olson, Ljungby. Bertil har också ritat till- och om byggnaden av Diö Missionskyrka, som återinvigdes oktober 1998
Sveriges Kristenhet!

© 2009 Diö- Liatorps Frikyrkoförsamling - webbdesign: Samuel Lideberg