Byggnadspris

Diö Missionskyrka.

Diö- Liatorps Frikyrkoförsamling

Byggnadspris 2014


Vår kyrka fick Älmhults kommuns byggnadspris 2014.


Motiveringen

”Byggnaden har på uppdrag av Diö-Liatorps frikyrkoförsam- ling under sommaren 2013 genomgått en ombyggnation där man medvetet försökt återgå till ett tidigare utseende. Byggnaden uppfördes för 90 år sedan med liggande träpanel och tjärat papptak.

År 1960 sattes eternitplattor på fasaden, vilka nu har bytts ut mot en ny liggande träpanel. Det tjärade papptaket byttes år 1943 ut mot tegelpannor, som i sin tur år 1974 byttes till betongpannor. Nu har taket åter belagts med tegelpannor. Linoljefärgerna har, med hjälp av Bertil Olson, valts för att de ska vara en åter- gång till den tidigare färgskalan. Ombyggnationen har kostat upp emot 500 000 kr och bekostats med hjälp av framförallt privata bidrag och testamenterade medel.

Ombyggnationen har även fått god respons i omgivningen. Kringboende har t.ex. nominerat projektet till byggnadspriset. Det finns också exempel på att förbipasserande sagt att byggna- den nu blivit en pärla i samhället, vilket miljö- och byggnämnden instämmer i.”


Bilder från renoveringen finns här.

Öppen förskola


Varje måndag 9.30 - 11.00. En kort samling med lek, bus och pyssel. Läs mer om det här.

Gudstjänster


Vi firar Gudstjänst tillsammans i regel varannan söndag. Mer information hittar du här.

Dagledigträff


En samling med varierande program. ex: Musik, bild-/filmvisning, berättelser mm. Datum & info hittar du här.

Kalender

Kontakt

Butiksgatan 3, 343 71 DIÖ

info@diomissioskyrka.se

 Bankgiro: 595-5042

        Swish: 076 112 74 59

        (Kassör Tommy Lideberg)

webbansvarig: Mikael Crona